Økonomi og ledelse

SKATM-2022-30-14. Fællesregistrering for moms – afvisning – ikke fuldstændigt ejerskab

Landsskatteretten stadfæster Skattestyrelsens afgørelse, hvorefter der ikke kunne ske fællesregistrering for moms mellem to selskaber, der ikke udelukkende drev momspligtig virksomhed. Årsagen var, at det ene selskab ikke havde fuldt ejerskab over det andet.