Natur og vandmiljø

Når vandløb privatiseres, skal de være vedligeholdt

Hvis en kommune ønsker at nedklassificere et offentligt rørlagt vandløb til et privat vandløb skal det være vedligeholdt.