Natur og vandmiljø, Kvæg, Planter

Udfordringerne ved processen med at indgå frivillige BNBO-aftaler i første fase

BNBO-aftaler skal gennemføres via markedsøkonomiske principper. En frivillig BNBO-aftale beror på, at begge parter kan se sig selv i aftalen. Som lodsejer indgår du aftale der forringer værdien af din jord. Det er denne værdiforringelse der skal erstattes på markedsvilkår.