Økonomi og ledelse

SKATM-2016-00-13. Ændring af reglerne om skattefri spaltning, værdiansættelse af andelsselskabers unoterede aktier og sambeskatning i forbindelse med konkurs

Der indføres endnu en værnsregel i relation til spaltning uden tilladelse. Endvidere er der fastsat regler for værdiansættelse af andelsforeningers unot. aktier. Endelig er der indført en værnsregel i relation til salg af selskab forud for konkurs.