Økonomi og ledelse

SKATM-2018-02-04. Succession i ejendomsavance. Næringsejendomme. Udvalgte ejendomme

Salg af 114 ud af 322 udlejede ejerlejligheder og garager udgjorde en selvstændig næringsejendomsvirksomhed, mens salg af 57 udlejede enkeltlejligheder og garager var salg af enkeltaktiver. Kun i førstnævnte situation kunne der succederes.