Økonomi og ledelse

SKATM-2016-13-20. Overdragelse af aktier i landbrugsselskab med succession

I forbindelse med overdragelse af aktier med succession ville spørger vide, om 2 landbrugsejendomme med store indtægter fra udlejning af bygninger skulle anses for "pengetankvirksomhed". SR fandt, at det var "aktiv virksomhed".