Planter

Ukrudtsbekæmpelse i vårraps

Vårraps bør etableres, når betingelserne for hurtig fremspiring og vækst er til stede. Så er muligheder for god effekt af kemisk og mekanisk ukrudtsbekæmpelse betydeligt forbedret.