Økonomi og ledelse

SKATM-2021-19-06. Kursværdi af latent skat. Dødsbo. Fordel ved succession

Dødsbo kan ved udlodning med succession opgøre kursværdi af latent skat i stedet for at bruge passivpost. Den latente skat blev fastsat til kurs 60 ud fra en levetid på 20 år. Ingen fordeling af fordel ved succession i konkret situation.