Planter

Sidste frist for Matrigon i vinterraps

Afslut bekæmpelse af kamille i vinterraps og nedsæt risiko for fund af clopyralid i honning.