Økonomi og ledelse

Konverterbar renteswap – et reelt alternativ til fastforrentede obligationslån (opdateret)

Nordea (gen)lancerede i 2016 et konverterbart swapprodukt, som reducerer risikoen på swapkontraktens markedsværdi og som har nogle af de samme egenskaber som et almindeligt konverterbart obligationslån.