Planter

Sortsforskelle i NDRE i vinterhvede i stadie 37


Der er signifikante forskelle mellem NDRE værdier for forskellige vinterhvedesorter, når NDRE er målt på samme tidspunkt i vækstsæsonen.