Jura

Opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdagpenge mv. – lovforslag 13 2018/19

Med loven indføres et opholdskrav for ret til dagpenge.