Jura, Økonomi og ledelse

Ny lov om omsorgsorlov

Med loven får lønmodtagere ret til 5 dages omsorgsorlov om året, hvor der kan ydes omsorg og støtte til et nært familiemedlem eller en person, der bor i samme husstand som lønmodtageren.

Nyhed

29. april 2022

 Opdateret 10. juni 2022