Økologi, Kvæg

Udfasning af sygdom er vejen til et lavere antibiotikaforbrug

Kortlægningen af antibiotikaforbruget i danske økologiske besætninger viser, at det i mange besætninger godt kan lade sig gøre at have et lavt forbrug og samtidig et højt sundhedsniveau.