Jura

P 13-20 om arbejdsskade – erstatning for tab af erhvervsevne – tilbagebetaling

Vurdering af, hvornår en tilskadekommen kan blive pålagt at tilbagebetale en ydelse, som er modtaget uberettiget og mod bedre vidende.