Økonomi og ledelse

SKATM-2019-29-01. Skattepligtsgrænse – opgørelse af salgsprovenu

Ved opgørelse af, om et bo var over eller under beløbsgrænsen i dødsboskattelovens § 6, indgik nettoprovenuet fra salg af en ejendom efter fradrag af udgifter, som var afholdt som et vilkår i handlen, selvom udgifterne ikke var betalt inden skæringsdagen.