Planter, Økologi

Forekomst og udbredelse af hestebønnerodråd i Danmark

Sædskiftesygdommen hestebønnerodråd blev ikke påvist i moniteringen og er således pt. ikke fundet i Danmark. Sædskiftesygdommen ærterodråd blev fundet i 8 af de 32 undersøgte marker.