Økonomi og ledelse

SKATM-2018-28-01. Omlægning af gæld til ansvarlig lånekapital. Option på indfrielse til kurs 50

Skatterådet fandt, at omlægning af gæld til ansvarlig lån var eftergivelse, selvom den nominelle gæld var uændret, hvilket medførte underskudsbegrænsning. De skattemæssige virkninger af en option på indfrielse af gæld til kurs 50 indtrådte straks.