Økonomi og ledelse

SKATM-2021-16-01. Nye regler om tinglysningsafgift ved ejerskifte af ejendomme fra 1. januar 2021. Godtgørelse af for meget betalt tinglysningsafgift

Der er indført nye regler om beregning af tinglysningsafgift ved ejerskifte af fast ejendom, gældende fra 1. januar 2021. Desuden er der indført mulighed for, at der kan opnås godtgørelse af for meget betalt tinglysningsafgift i perioden for suspensionen af klageadgangen på ejendomsområdet.