Økonomi og ledelse

SKATM-2016-30-25. Udlejningsejendom kunne ikke sælges momsfrit

En virksomhed har opført to lejligheder med henblik på udlejning. Da virksomheden ifølge Skatterådet ikke har sandsynliggjort, at lejlighederne alene er opført med henblik på udlejning, kunne lejlighederne ikke sælges momsfrit.