Natur og vandmiljø

Retten i Svendborg ophæver nævnets afgørelse om beskyttet natur

En lodsejer var tiltalt for at have overtrådt naturbeskyttelseslovens § 3. Retten mente ikke, at de anvendte luftfotos på overbevisende måde kunne sandsynliggøre, at der var tale om beskyttet natur.