Planter

Hvad er conservation agriculture

Conservation agriculture (CA) er et dyrkningssystem, hvor landmanden laver minimal jordbearbejdning, holder jorden dækket og praktiserer et varieret sædskifte. I dag udgør det danske areal med CA under 2 pct. af landbrugsarealet, men det er hastigt stigende.