Hænder

Økonomi og ledelse, Natur og vandmiljø

Bæredygtighed i landbruget: 10 områder du kan arbejde med på bedriften

I SEGES opgør vi bæredygtighed på bedriften ud fra 10 temaer, der alle relaterer sig til den enkelte bedrift, og som den enkelte landmand kan optimere på for derigennem at forbedre bæredygtighedsregnskabet for sin landbrugsvirksomhed.