Kvæg

Frekvens af indberetning om arvelige defekter hos kvæg

Fordelingen af indberetninger om arvelige defekter hos kvæg fordelt på race i perioden fra 1. januar 2000 til 6. juli 2018.