Natur og vandmiljø

Drænvirkemidler: Så langt kom vi under vandområdeplan 2

Vandområdeplan (VP) 3 blev politisk vedtaget i sommeren 2023, og VP2 er nu afsluttet. Hvor langt kom vi med drænvirkemidlerne under VP2, og hvordan når vi i mål med det nye indsatskrav på 555 tons N i den kommende planperiode som afsluttes i 2027?