Økonomi og ledelse

SKATM-2016-14-05. Skønsmæssig forhøjelse. Ikke indgivet behørig selvangivelse. Sagen hjemvist til fornyet behandling

Byretten afgjorde, at de administrative klageinstanser kan udbedre en mangelfuld begrundelse efter udløbet af den ordinære ansættelsesfrist. Byretten hjemviste SKATs skønsmæssige forhøjelser til fornyet sagsbehandling.