Planter, Økologi

Ærter til fødevarekvalitet: Hvordan kan gråskimmel og angreb af ærteviklere forebygges?

Succes med dyrkning af bælgplanter til konsum fordrer, at der er styr på, hvordan man undgår ødelæggende sygdoms – og skadedyrsangreb.