Planter, Kvæg

Regler ved udbringning af gylle

Fra 1. februar er det tilladt at udbringe flydende husdyrgødning og flydende affald mv. Udbringningen er dog behæftet med mange regler. I det følgende gengives de vigtigste regler kort.