Økonomi og ledelse

SKATM-2017-30-10. Brexit – Storbritanniens udtræden af EU – betydning for samhandel – moms, told m.v.

Notatet omhandler Storbritanniens forestående udtræden af EU samt bl.a. de moms- og toldmæssige konsekvenser heraf.