Økonomi og ledelse

SKATM-2016-22-01. Skattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter mv. gældende for 2016

Skattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter mv., gældende for 2016 for lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende og bestyrelsesmedlemmer.