Planter, Natur og vandmiljø

God praksis for håndtering af plantebeskyttelsesmidler

Gennem en god praksis for påfyldning og rengøring af marksprøjten, opbevaring af kemi, samt transport og udbringning af plantebeskyttelsesmidler, beskytter du grundvandet og forebygger skader på naturen og eget og andres helbred.