Økonomi og ledelse

SKATM-2018-19-01. Kontant gave var ikke omfattet af nedsat afgift

En onkels kontante gave på godt 44 mio. kr. til en niece var ikke omfattet af reglerne om nedsat afgift, da der ikke forelå en virksomhedsoverdragelse. Gaven ville være indkomstskattepligtig.