Natur og vandmiljø

Er funktionelt sammenhængende naturtyper omfattet af kategori 2-natur?

Et svar fra Miljøstyrelsens Husdyrhelpdesk giver anledning til usikkerhed om , hvorvidt funktionelt sammenhængende natur er kategori 2-natur. To senere helpdesk-svar ændrer ikke på usikkerheden. Artiklen er en opdateret udgave af artikel fra december 2019.

Analyse

16. december 2019

 Opdateret 08. oktober 2020