Natur og vandmiljø

Er funktionelt sammenhængende naturtyper omfattet af kategori 2-natur?

Et svar fra Miljøstyrelsens Husdyrhelpdesk giver anledning til usikkerhed om , hvorvidt funktionelt sammenhængende natur er kategori 2-natur.