Planter, Økologi

Halm skal håndteres, så det kan bruges til biogas

Et stigende behov for biogas vil medføre en stigende efterspørgsel efter halm til biogas. Forbehandling af tør halm er dyrt. Ensilering af halm sammen med en efterafgrøde er en enkel og robust måde at bjærge halm til brug i biogasanlæg.