Økonomi og ledelse

SKATM-2020-13-27. Skattefri grenspaltning. Grenkrav ikke opfyldt


En entreprenørvirksomhed ønskede at fra-/grenspalte sin aktivitet til et nystiftet selskab. Alle maskinerne skulle forblive i det indskydende selskab og lejes ud til det nye selskab. Grenkravet var ikke opfyldt, uden at maskinerne blev medtaget.