Økonomi og ledelse

SKATM-2017-13-02. "Samlet ordning" i koncernforhold, herunder underskudsbegrænsning

Et dansk selskab fik gennemført en kapitalforhøjelse fra et koncernforbundet selskab. Herefter blev provenuet brugt til at betale gæld til et andet udenlandsk koncernforbundet selskab. Spørgsmålet var om der var tale om en "samlet ordning".