Økonomi og ledelse

SKATM-2021-13-28. Ophørsspaltning af selskab med 1 datterselskab opstået ved tilførsel af aktierne i 2 datterselskaber. Tilførslen og dermed spaltningen kunne ikke ske med tilbagevirkende kraft. Formueforskydning ved aktietildeling

Efter at have tilført aktierne i 2 datterselskaber til et nystiftet selskab, ønskedes holdingselskabet spaltet. Da aktierne ikke kunne tilføres med tilbagevirkende kraft, kunne spaltningen heller ikke ske med tilbagevirkende kraft.