Økonomi og ledelse

SKATM-2020-13-25. Bonus fra Tryghedsgruppen klassificeret som udbytte, der skal beskattes som aktieindkomst. "Lignende værdipapirer"

Udbetaling af bonus fra et smba til dets medlemmer blev anset for aktieindkomstskattepligtigt udbytte. Medlemmerne blev trods stor fortolkningstvivl anset for indehavere af "lignende værdipapirer" som omhandlet i ligningslovens § 16 A, stk. 1.