Køer i stald

Kvæg

Jerseykrydsningskvier kræver alternativ afsætning

Kun 20 pct. af Jersey x Dansk Blåkvæg kvier afsættes til specialiserede slagtekalveproducenter, viser en analyse fra SEGES Innovation. Husdyrformidling Syd bekræfter tendensen.