Planter

Valg af skær til radrensning af afgrøder

Valg af skær bør foretages i forhold til afgrøden og den radrenser, som skærene monteres på. Efterhar-ven er altid essentiel for at blotlægge ukrudtet tilstrækkeligt godt.