Planter

Væselhale - ingen effektiv bekæmpelse om foråret

Overvej omsåning af pletter med tætte bestande af væselhale. Dyrkning af vårafgrøder i sædskiftet er det bedste våben mod væselhale.