Økonomi og ledelse

SKATM-2018-13-39. Kursfastsættelse af unoterede aktier ved overdragelse mellem nærstående

LL. § 2 om armslængdevilkår gælder ved transaktioner mellem et selskab og dens kontrollerende aktionær. Sagen beskriver vigtigheden af en professionel beregning af værdien ved noget så kompliceret som prisfastsættelse af en anpartsminoritetspost.