Økonomi og ledelse

SKATM-2016-02-03. Forlods ekspropriation

Skatterådet kunne bekræfte, at spørgers ejendom kunne afstås skattefrit på ekspropriationslignende vilkår i forbindelse med anlæg af en ny jernbane over Vestfyn.