Økonomi og ledelse

SKATM-2020-00-21. Skattemæssige forhold i relation til førtidig udbetaling af feriemidler

Man bør være særligt opmærksom på risikoen for topskat ved førtidig udbetaling.