Økonomi og ledelse

SKATM-2022-20-03. Fradrag. AL § 40 C saldo. Udfasning af betalingsrettigheder. Fradrag for § 40 C-saldo pr. 31/12 2022 - næsten sikkert.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri bekræfter ved mail af 16. november 2022, at hjemmelsgrundlaget for den fremtidige grundbetalingsordning endnu ikke er på plads.