Planter, Jura, Øvrige dyr

Husdyrgødning fra sygdomsramte minkbesætninger

I tilfælde af COVID-19 eller plasmacytose hos mink er det muligt at få nedsat udnyttelseskravet af det samlede kvælstofindhold, når minkgødningen bliver hygiejniseret til pH 12.