Økonomi og ledelse, Planter

Driftsgrensanalyse på frøafgrøder 2020

Som noget nyt er der for 2020 udarbejdet Business Check for frøafgrøder. Den er udarbejdet på baggrund af 17 indrapporterede driftsgrensanalyser for frøavl.