Jura, Fjerkræ, Grise, Heste, Kvæg

Ændringer i husdyrbrugloven pr. 1. april og 1. juli 2024

Skærpet § 16 c om samlet godkendelse af to husdyrbrug og to nye bemyndigelsesbestemmelser ang. regler om teknologier til husdyrproduktion, er allerede trådt i kraft. Ændringer vedr. lovens miljøskaderegler gælder fra 1. juli.