Ledelse udspringer af bedriftens kultur

Understøtter virksomhedskulturen din strategi? Ved hjælp af værktøjet ”Bedriftens kultur” kan du og din rådgiver spotte, om du er nødt til at ændre dit fokus i retning af enten delegering eller instruktion for at nå dine strategiske mål.